Relacje inwestorskie

Kalendarium 2017

Zarząd Spółki GRUPA RECYKL S.A. informuje, iż raporty okresowe w roku obrotowym 2017 będą przekazywane w następujących terminach:

  • raport za IV kwartał 2016 r. – 13 lutego 2017 roku
  • raport za I kwartał 2017 r. – 12 maja 2017 roku
  • raport za II kwartał 2017 r. – 11 sierpnia 2017 roku
  • raport za III kwartał 2017 r. – 10 listopada 2017 roku
  • raport roczny – jednostkowy i skonsolidowany- za rok obrotowy 2016 zostanie przekazany w dniu 29 maja 2017 roku.