Lista - Walne zgromadzenia akcjonariuszy

Zwyczajne Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa RECYKL S. A. na dzień 22 czerwca 2017 roku