Spółka

Dotychczasowy rozwój

Podjęte przez Grupę w 2010 r. decyzje dotyczące dynamicznego rozwoju działalności oparte zostały o strategię rozwoju Grupy Kapitałowej, która zakłada poniższe cele:

  • Budowa nowego zakładu odzysku i recyklingu odpadów powstałych ze zużytych opon. Zakład zbudowany został w Śremie, na terenie objętym Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „Invest Park”. Do nowego zakładu przeniesiona została linia produkcyjna z zakładu w Przysiece, która została rozbudowana o kolejne moduły poprawiające jakość i wydajność produkcji
  • Zwiększenie produkcji wysokomarżowego, czystego granulatu gumowego w zakładzie w Śremie z dotychczasowej ilości 1,3 tys. ton w 2010 r. do 10 tys. ton w 2012 r.
  • Zwiększenie produkcji chipsów wykorzystywanych jako paliwo alternatywne do spalania w piecach cementowni w zakładzie przy Cementowni Chełm z obecnych 6,5 tys. ton w 2010 r. do 15 tys. ton w kolejnych latach.
  • Dalszy rozwój systemu selektywnej zbiórki odpadów poużytkowych powstałych z opon poprzez zwiększenie liczby punktów odbioru zużytych opon wyposażonych w kontenery Grupy.