Relacje inwestorskie

Zarząd i Rada Nadzorcza

Zarząd:

        Roman Stachowiak: Prezes Zarządu

  • Maciej Jasiewicz - Wiceprezes Zarządu
  • Zbigniew Fleszar - Członek Zarządu, życiorys

Rada Nadzorcza:

  • Andrzej Kowal- Przewodniczący Rady Nadzorczej, życiorys
  • Piotr Gamoń  - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej , życiorys 
  • Robert Łaziński -  Członek Rady Nadzorczej, życiorys
  • Lesław Puczniewski - Członek Rady Nadzorczej, życiorys
  • Konrad Kubiak - Sekretarz Rady Nadzorczej, życiorys