Centrum prasowe - komunikaty

Bardzo dobre wyniki finansowe Grupy Recykl w 2015 roku

3 czerwca 2016 r.

 

Grupa Recykl, największy w Polsce producent granulatów gumowych, opublikował wyniki finansowe za 2015 rok. Skonsolidowany zysk netto okazał się wyższy w relacji do rezultatów raportowanych za IV kwartał ubiegłego roku i wyniósł 2,3 mln zł, rosnąc w ujęciu rocznym o ponad 90 proc. Pozostałe kategorie wyników nie zmieniły się. Publikowane rezultaty zostały wypracowane w środowisku zniżkujących cen złomu i paliw alternatywnych.

Wyższy od raportowanego za IV kw. 2015r. skonsolidowany zysk netto jest w głównej mierze rezultatem utworzenia aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w Spółce Grupa Recykl S.A. Zysk netto wyniósł 2.323 tys. zł. (wobec 1.218 tys. zł. w 2014 roku) i był wyższy o ponad 300 tys. zł. wobec ostatniego raportu okresowego dotyczącego ubiegłego roku. Finalne wyniki wypracowane przez Grupę Recykl w 2015 roku są najwyższymi od początku działalności Grupy Kapitałowej.

Miniony rok przyniósł najlepsze wyniki finansowe od momentu powstania Spółki w 2010r. Przekroczyliśmy plany produkcyjne, jak i wolumeny sprzedaży  w każdym obszarze naszej działalności, głównie w zakresie produkcji i sprzedaży granulatów SBR i paliw alternatywnych. 2016 rok zapowiada się równie dobrze. Liczymy na organiczny, dalszy wzrost skali naszego biznesu – powiedział Roman Stachowiak, Prezes Zarządu Grupa Recykl S.A.

W 2015 roku Grupa wypracowała 35,8 mln zł przychodów ze sprzedaży, 4 mln zł zysku ze sprzedaży i 8,9 mln zł zysku EBITDA. To wzrosty przekraczające o 18, 79 i 21 proc. wyniki uzyskane w roku ubiegłym, co znalazło również swoje odzwierciedlenie w osiąganych marżach. Marża na sprzedaży wyniosła 11,3 proc. (wobec 7,5 proc. rok wcześniej), a marża EBITDA to 24,8 proc. (wobec 24,1 proc. w 2014 roku).

–  Aktualnie skupiamy nasze wysiłki na inwestycjach w zakresie wzrostu mocy produkcyjnych paliwa alternatywnego w zakładach w Krośnie Odrzańskim i Chełmie. Na początku maja Spółka zależna Recykl O.O.S.A. uzgodniła z inwestorem branżowym warunki transakcji związanej z realizacją wspólnego przedsięwzięcia w zakresie rozdrabniania zużytych opon, w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Obecnie negocjujemy warunki  umowy inwestycyjnej. Sądzimy, że działalność operacyjna nowej spółki rozpocznie się już w IV kwartale tego roku – uzupełnił Roman Stachowiak.

W ramach przedsięwzięcia, spółka zależna Recykl O.O.S.A. będzie odpowiedzialna za nadzór, obsługę instalacji oraz zapewnienie dostaw odpowiednio przygotowanego surowca, a zadaniem inwestora branżowego będzie odbiór wyprodukowanych produktów oraz zabezpieczenie wsadu w postaci odpadów poużytkowych (zużytych opon) przez 6 lat.