Centrum prasowe

Grupa Recykl planuje emisję akcji do 10 proc. kapitału na rzecz budowy nowego zakładu w Chełmie.

Grupa Recykl planuje emisję akcji do 10 proc. kapitału na rzecz budowy nowego zakładu w Chełmie. Firma wzmocni strukturę bilansu i ograniczy ryzyko znacznego zadłużenia bankowego.

– Od IPO Grupy Recykl na Rynku NewConnect w 2011 roku nie korzystaliśmy z możliwości, jakie oferuje rynek kapitałowy. Obecnie realizowany kluczowy w historii naszej działalności projekt budowy nowego zakładu produkcyjnego w Chełmie jest pierwszym tak znaczącym celem, który może być przedmiotem potencjalnej, niedużej emisji akcji. Oprócz środków własnych i dotacji PAPR, będziemy korzystać z kredytu inwestycyjnego. W formie emisji akcji zakładamy pozyskanie kilku mln złotych, co przy skali inwestycji rzędu 50 mln zł nie jest dużą wartością. To nie spowoduje istotnego rozwodnienia kapitału, ale pozwoli zdywersyfikować nasz akcjonariat o podmioty, które wniosą nie tylko środki finansowe, ale także doświadczenie i know how, na co liczymy. W zależności od powodzenia emisji akcji, nie wykluczamy także pozyskania finansowania dłużnego  – powiedział Maciej Jasiewicz, Wiceprezes Zarządu Grupy Recykl S.A.

Nowy zakład Grupy Recykl, lidera rynku zagospodarowywania odpadów poużytkowych w postaci zużytych opon, będzie produkował m.in. wchodzące na polski rynek dodatki mineralno-asfaltowe SMA, które znajdą zastosowanie m.in. w budowie nawierzchni asfaltowych. Firma w styczniu i lutym podpisała ostatnie umowy w zakresie budowy zakładu (umowa w zakresie dostarczenia linii technologicznej i II części prac budowlanych).

Grupa Recykl ogłosiła Walne Zgromadzenie, na którym 27 marca Akcjonariusze podejmą decyzję w zakresie prywatnej emisji akcji serii F, obejmującej podwyższenie kapitału zakładowego w liczbie nie większej, niż 10% obecnych akcji, tj. 137.667 szt. Cena emisyjna zostanie określona przez Zarząd Spółki, a umowy objęcia akcji serii F powinny zostać zawarte do 31 sierpnia 2019 roku.