Lista - Walne zgromadzenia akcjonariuszy

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa RECYKL S. A. na dzień 11 marca 2013 roku