Lista - Walne zgromadzenia akcjonariuszy

Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa RECYKL S. A. na dzień 11 marca 2013 roku