Relacje inwestorskie

Kalendarium

Zarząd Spółki GRUPA RECYKL S.A. informuje, iż raporty okresowe w roku obrotowym 2018 będą
przekazywane w następujących terminach:

1) raport za IV kwartał 2017 r. – 13 lutego 2018 roku

2) raport za I kwartał 2018 r. – 14 maja 2018 roku

3) raport za II kwartał 2018 r. – 13 sierpnia 2018 roku

4) raport za III kwartał 2018 r. – 13 listopada 2018 roku

5) raport roczny – jednostkowy i skonsolidowany- za rok obrotowy 2017 zostanie przekazany w dniu
29 maja 2017 roku.