Lista - Walne zgromadzenia akcjonariuszy

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Grupa Recykl S.A. - 03.04.2012