Lista - Walne zgromadzenia akcjonariuszy

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Grupa Recykl S.A. - 14.02.2012