Lista - Walne zgromadzenia akcjonariuszy

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa RECYKL S. A. na dzień 17 września 2014 roku