Lista - Walne zgromadzenia akcjonariuszy

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Recykl S.A. - 28.01.2013