Lista - Walne zgromadzenia akcjonariuszy

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Recykl S.A. na dzień 27 marca 2019 roku