Lista - Walne zgromadzenia akcjonariuszy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa RECYKL S. A. na dzień 24 lipca 2014 roku