Lista - Walne zgromadzenia akcjonariuszy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa RECYKL S. A. na dzień 30 czerwca 2016 roku