Lista - Walne zgromadzenia akcjonariuszy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Recykl S.A. - 20.06.2011