Lista - Walne zgromadzenia akcjonariuszy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Recykl S.A. - 29.06.2012