Centrum prasowe - komunikaty

Zysk netto Grupy Recykl wzrósł w III kwartale 2015 r. o 50 proc. r/r

12 listopada 2015 r.

 

Grupa Recykl, największy w Polsce producent granulatów gumowych, osiągnął w III kwartale 2015 r. bardzo dobre wyniki finansowe. Przychody ze sprzedaży wzrosły o 15 proc. w relacji do poprzedniego roku i wyniosły 8,8 mln zł, zysk na poziomie EBIT i netto to odpowiednio 1,2 i 0,5 mln zł, co oznacza dynamikę rzędu 26 i 50 proc. Lepsze wyniki są efektem skutecznej optymalizacji prowadzonej działalności oraz synergii z przejętym od PGE zakładem w Krośnie Odrzańskim i zostały osiągnięte w trudniejszym, w związku ze spadkiem cen paliw alternatywnych i złomu, otoczeniu rynkowym.

W okresie 9 miesięcy 2015 roku Grupa Recykl wypracowała 26,3 mln zł sprzedaży, 3,7 mln zł zysku EBIT i 2,1 mln zł zysku netto. To wzrosty sięgające 19, 28 i 54 proc. w stosunku do analogicznego okresu sprzed roku, co widoczne jest także w osiąganych marżach. Rentowność sprzedaży prawie podwoiła się i wyniosła 10,6 proc. (wobec 5,4 proc. w III kw. 2015 r.), a marża zysku netto wzrosła w raportowanym okresie o 1,6 p.p. i wyniosła 6,9 proc. To m.in. efekt osiągnięcia pełnych efektów synergii z przejętym w 2013 r. Zakładem ABC Recykling w Krośnie Odrzańskim.

– Jesteśmy zadowoleni z osiągniętych rezultatów finansowych, które od kilku kwartałów systematycznie ulegają poprawie. W III kwartale zwiększyliśmy wolumen sprzedaży w zasadzie we wszystkich naszych grupach asortymentowych. Z drugiej strony istotnie przekroczyliśmy plany produkcyjne, co przy kontroli i optymalizacji kosztów przełożyło się pozytywnie na nasze wyniki – powiedział Roman Stachowiak, Prezes Zarządu Grupa Recykl S.A.

W ramach prowadzonej działalności Grupa Recykl jest w stanie nadal poprawiać wyniki ze względu na niewykorzystane jeszcze w pełni moce produkcyjne, zarówno w produkcji granulatu gumowego, paliwa alternatywnego jak i złomu stalowego. Spółka od wielu miesięcy prowadzi rozmowy na temat akwizycji jednego z producentów wyrobów gumowych i chce dokonać przejęcia w I kwartale 2016 r.

– Naszym celem jest wzrost wartości Spółki nie tylko poprzez rozwój organiczny, ale także dzięki akwizycjom. Mamy w tym zakresie dobre doświadczenia w postaci udanego nabycia Zakładu ABC Recykling. Aktualnie rozważamy przejęcie podmiotu branżowego produkującego wyroby gotowe
z granulatu gumowego. Marże osiągane w tym segmencie są dużo wyższe, niż w naszym biznesie
– dodał Roman Stachowiak.

Grupa Recykl funkcjonuje na rosnącym rynku utylizacji zużytych opon. Zgodnie z przepisami, każdego roku należy w sposób ekologiczny zagospodarować ok. 200 tys. ton zużytych opon. Spółka jest największym w kraju wytwórcą granulatów z opon i jedynym podmiotem, który dysponuje technologią do przetwarzania opon ponadgabarytowych. Grupa Recykl może wytwarzać najlepsze jakościowo produkty: pozbawiony zanieczyszczeń granulat gumowy oraz paliwo alternatywne dla cementowni i złom stalowy, który po doczyszczeniu na specjalnych instalacjach stanowi pełnowartościowy produkt dla hut i odlewni żeliwa. Jako jedyny podmiot w Polsce, firma dysponuje własną sieć zbiórki zużytych opon.

– Dążymy do ugruntowania pozycji silnego i największego w kraju wytwórcy na rynku granulatów gumowych ze zużytych opon. Ponadto podtrzymujemy nasze plany w zakresie przejścia na Rynek Główny GPW – uzupełnił Roman Stachowiak.