Uchwały podjęte na ZWZ Grupy Recykl S.A. dnia 20 czerwca 2011 roku
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 20 czerwca 2011 roku
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 20 czerwca 2011 roku
Wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 20 czerwca 2011 roku (dla jednostek organizacyjnych)
Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów w dniu ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki