Prezentacja wyniki finansowe 1Q 2024

Dane finansowe i operacyjne (do 1Q 2024)

Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za I kw. 2024r.