Prezentacja wyniki finansowe 1-4Q 2022

Dane finansowe 2013-2022

EBI 2/2023 Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za IV kw. 2022r.