Prezentacja wyniki finansowe 1-3Q 2022

Dane finansowe 2013-2022

EBI 11 2022 Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za III kw.2022r.