RECYKL

Grupa Recykl rozpoczęła rozruch nowego zakładu w Chełmie

Grupa Recykl, lider rynku zagospodarowywania odpadów poużytkowych w postaci zużytych opon, zgodnie z założeniami zakończył montaż linii technologicznej nowego zakładu w Chełmie i dzięki otrzymanej 30 września decyzji na użytkowanie hali produkcyjnej, może prowadzić rozruch technologiczny. Po kilku tygodniach Spółka rozpocznie produkcję testową, a z końcem IV kwartału br. – pełną działalność operacyjną w trybie trzyzmianowym. Według szacunków Zarządu, nowy zakład pozwoli osiągnąć w 2020 roku dodatkowe przychody w wys. 11,5 mln zł, oparte na przerobie wolumenu 35 tys. ton zużytych opon. 

30 września Spółka otrzymała ze strony Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Chełmie prawomocną decyzją zezwalającą na użytkowanie hali produkcyjnej z przyległymi drogami wewnętrznymi i placami. Decyzja umożliwia prowadzenie prac rozruchowych, które pozwolą szczegółowo sprawdzić i właściwie skonfigurować wszystkie elementy instalacji technologicznej. W tym okresie będzie już możliwe prowadzenie produkcji testowej.

– Z satysfakcją kończymy blisko dwuletni proces inwestycyjny w zakresie budowy nowego zakładu produkcyjnego. Najbliższe tygodnie upłyną pod znakiem prac rozruchowych. W październiku chcemy rozpocząć produkcję testową, a po zakończeniu II etap prac w zakresie infrastruktury towarzyszącej  i spodziewanej decyzji na użytkowanie całego zakładu, zainaugurujemy produkcję w pełnej skali w trybie trzyzmianowym. Oczekujemy, że w 2020 roku nowy zakład, jeden z najnowocześniejszych w Europie, pozwoli nam na wygenerowanie dodatkowych przychodów stanowiących ponad 20 proc. sprzedaży 2018 roku – mówi Maciej Jasiewicz, Wiceprezes Zarządu Grupy Recykl S.A.

Realizacja II etapu dot. infrastruktury towarzyszącej hali (budowa biura, placów i boksów magazynowych oraz dróg wewnętrznych i uzbrojenia terenu) zakończy się do połowy listopada. W ciągu ostatnich dwóch miesięcy trwały kluczowe prace związane z instalacją linii technologicznej, dostarczoną przez duński koncern Eldan Recykling. Jej wartości wyniosła 5,482 mln EUR.

– Dzięki inwestycji już dziś widzimy większe zainteresowanie ofertą produktów i usług Grupy Recykl, zwłaszcza wśród partnerów ze Wschodu, przykładających dużą wagę do czynników logistycznych. Projekt w Chełmie poza liniowym wzrostem skali, pozwoli nam podnieść innowacyjność biznesu. To sposób na wdrożenie nowych technologii B+R, nad którymi pracowaliśmy w ostatnich latach  – uzupełnia Maciej Jasiewicz.

Łączna wartość inwestycji wynosi ok. 52 mln zł, z czego główne składowe kosztu dotyczą linii produkcyjnej (25 mln zł) oraz prac budowlanych w wys. 23 mln zł (podzielonych na etapy: wartość pierwszego wyniosła 10,5 mln zł; drugiego: 12,5 mln zł). W strukturze finansowania 20 mln zł stanowi dotacja PARP, 21,2 mln zł – kredyt inwestycyjny, pozostała część to środki własne Spółki, w tym 6 mln. zł. pochodzące z emisji akcji przeprowadzonej wiosną br.

Nowy zakład będzie produkował dwa nowe produkty, charakteryzujące się wyższym poziomem cen i marż. Pierwszym jest tzw. puder gumowy, którego produkcja testowa rozpocznie się w październiku. Drugim, innowacyjne gumowe dodatki stabilizujące na potrzeb drogownictwa, które będą wytwarzane od I kwartału 2020 roku. Dodatki do mieszanek mineralno-asfaltowych SMA mogą cieszyć się dużą popularnością wśród firm budujących infrastrukturę drogową, wyznaczając w kolejnych latach nowe trendy w branży. Dla naszej Spółki ich sprzedaż będzie wiązać się z uzyskiwaniem najwyższego poziomu marzy wśród obecnej gamy produktów. Chcemy być jednymi z pierwszych graczy w Polsce, zdolnych zaoferować duże wolumeny w wysokiej jakości i atrakcyjnej cenie – uzupełnia Maciej Jasiewicz.

Dodatki SMA powodują zwiększoną odporność na koleinowanie, działanie wody czy przemarzanie nawierzchni drogowych, co może rodzić zainteresowanie firm drogowych. Produktami tradycyjnymi z kolei mogą być zainteresowani wytwórcy wyrobów gumowych oraz kompozytów polimerowo-gumowych, głównie dla rynku automotive, wytwórcy nawierzchni sportowych oraz cementownie i odlewnie żeliwa.

Cieszy nas zrealizowanie projektu zgodnie z pierwotnym harmonogramem. Dzięki temu oczekujemy niewielkiego wpływu pracy obiektu na przychody już IV kwartału 2019 roku, ale pełne efekty jego działalności będą widoczne w pełnym, kolejnym roku obrotowym. Z drugiej strony w II połowie bieżącego roku w naszym bilansie występuje najwyższe zapotrzebowanie kredytowe, które w 2020 roku i kolejnych latach będzie organicznie spadać  – dodaje Zbigniew Fleszar, Członek Zarządu i dyrektor finansowy Grupy Recykl S.A.

W skład inwestycji w woj. lubelskim wchodzi nowa linia technologiczna do recyklingu opon i produkcji dodatków SMA z zapleczem laboratoryjnym oraz kontrolą jakości, hala produkcyjna, linia do czyszczenia kordu stalowego, żurawie przeładunkowe oraz pozostała infrastruktura obiektu. Zakład umożliwi skokowy wzrost produkcji dotychczas oferowanych produktów Spółki (czysty granulat gumowy SBR, paliwo alternatywne oraz kord stalowy).

O Grupie Recykl: 

Grupa Recykl S.A. poprzez podmioty zależne, prowadzi działalność w zakresie gospodarowania odpadami poużytkowymi, jakimi są zużyte opony. Spółki z Grupy Recykl prowadzą zbiórkę zużytych opon, wytwarzają granulat gumowy wykorzystywany w wielu dziedzinach gospodarki, paliwo alternatywne przeznaczone głównie na potrzeby cementowni oraz odzyskują wysokiej jakości drut stalowy. Ponadto podmiot oferuje usługi recyklingu i odzysku zużytych opon oraz, w imieniu producentów i importerów, prowadzi rozliczenia z tytułu opłaty produktowej.

Podmiot dysponuje zakładami produkcyjnymi w Śremie, Krośnie Odrzańskim oraz Chełmie, a także posiada i rozwija ogólnopolską sieć zbiórki opon.

Dodatkowych informacji udzielają: 

Maciej Jasiewicz

Grupa Recykl S.A.

m.jasiewicz@recykl.pl

+48 61 281 00 41

Marcin Grzejszczak

InnerValue Investor Relations

m.grzejszczak@innervalue.pl

+48  516 091 124