Opis działalności grupy kapitałowej

Podstawowym obszarem aktywności spółek z  Grupy RECYKL S.A. jest prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami poużytkowymi, jakimi są zużyte opony. Spółki Grupy intensywnie działają na polach: odbioru zużytych opon, ich recyklingu i produkcji wysokiej jakości  granulatu SBR Green Gran i pudru Green Powder, oraz odzysku zużytych opon na rzecz producentów i importerów opon z tytułu opłaty produktowej.

• Usługi transportowe (krajowe/międzynarodowe),
• Zbiórka opon poużytkowych na zlecenie,
• Wykonanie usługi recyklingu i odzysku opon,
• Sprzedaż produktów z recyclingu opon.

Przewagi konkurencyjne

Główne przewagi konkurencyjne:

  • 3 zakłady dedykowane recyklingowi opon,
  • Ponad 100.000Mg opon poddawanych recyklingowi rocznie,
  • Czystość i powtarzalność wytwarzanych  granulatów: SBR Green Gran i puder Green Powder,
  • Własna sieć zbiórki opon poużytkowych,
  • Odbiór opon z każdego miejsca w kraju,
  • Autorski system odbioru opon SODO,
  • Wysoce wykwalifikowana i zaangażowana kadra pracownicza.

Zapraszamy wszystkich Państwa do współpracy i kontaktu z nami, życząc samych sukcesów – Grupa Recykl S.A.