SMAPOL

SMAPOL to poliestrowy dodatek stabilizujący do mieszanek mineralno-asfaltowych. Służy do stabilizowania, uzbrajania oraz jako środek antysedymentacyjny w mieszankach mineralno-asfaltowych SMA o nieciągłym uziarnieniu, w których zmniejsza spływność asfaltu.

Skontaktuj się z nami!

Jeśli zainteresowała Cię oferta SMAPOL, skontaktuj się bezpośrednio z naszymi sprzedawcami. Z pewnością odpowiedzą na Twoje pytania i wątpliwości w kwestii oferty produktowej SMA.

Przemysław Zaprzalski

Dyrektor ds. Badań i Rozwoju
+48 734 188 729
p.zaprzalski@recykl.pl

Mieszanki mineralno-asfaltowe o nieciągłym uziarnieniu zawierają przewidziany recepturą nadmiar lepiszcza asfaltowego, który wykazuje tendencję do spływania po powierzchni kruszywa w trakcie składowania, transportu i układania nawierzchni w warunkach wysokiej temperatury. Aby zapobiegać temu zjawisku, stosuje się dodatki włókniste obniżające spływność asfaltu takie jak SMAPOL. W produkcji SMAPOL wykorzystuje się włókna syntetyczne o wysokiej wytrzymałości mechanicznej stosowane w produkcji opon samochodowych. Włókna odzyskiwane są z opon w drodze ich mechanicznego rozdrobnienia i odseparowania od gumy. Przeciętny skład włókien to 75% poliester, 20% poliamid i 5% polipropylen.
Niewielka zawartość gumy z opon wpływa korzystnie na parametry mechaniczne i jezdne nawierzchni asfaltowej gdyż dodatek gumy wpływa na skrócenie drogi hamowania oraz zmniejszenie hałaśliwości nawierzchni asfaltowej.
Włókna syntetyczne, z których produkowany jest dodatek stabilizujący SMAPOL nie absorbują wilgoci oraz zachowują swoje własności mechaniczne po wbudowaniu w nawierzchnię asfaltową tworząc dodatkowe mikrozbrojenie nawierzchni asfaltowej.
Dodatek SMAPOL ma formę pelletu dzięki czemu możliwe jest automatyczne dozowanie dodatków do zarobów w otaczarni bezpośrednio z bigbagów i silosów oraz dozowanie pneumatyczne i mechaniczne.
Rekomendowane dozowanie dodatku SMAPOL pozwalające na uzyskanie spływności lepiszcza asfaltowego poniżej poziomu 0,3%, wg. wytycznych technicznych GDDKiA (WT-2 2014), wynosi od 0,2% do 0,3% wagowo zarobu mieszanki mineralno-asfaltowej, czyli od 2kg do 3kg dodatku na 1 tonę zarobu mieszanki mineralno-asfaltowej.

Pliki do pobrania

Galeria