SMAPOL® – dodatek do mieszanek mineralno-asfaltowych (MMA) otrzymuje się z przerobu kordów tekstylnych odzyskiwanych w procesie recyklingu zużytych opon. Włókna z opon powstają poprzez ich mechaniczne rozdrobnienie i odseparowania od gumy. W procesie produkcji dodatku mieszanka wielowłóknowa składająca się z włókien poliestrowych, poliamidowych i polipropylenowych jest optymalizowana pod względem zawartości włókien każdego rodzaju, aktywowana i modyfikowana.

Skontaktuj się z nami!

Jeśli zainteresowała Cię oferta SMAPOL®, skontaktuj się bezpośrednio z naszymi sprzedawcami. Z pewnością odpowiedzą na pytania i wątpliwości w kwestii oferty produktowej.

Przemysław Zaprzalski

Dyrektor ds. Badań i Rozwoju
+48 734 188 729
p.zaprzalski@recykl.pl

Witalij Zankowicz

Koordynator ds. projektów B + R 
+48 605 642 625
w.zankowicz@recykl.pl

Dodatek SMAPOL® jest najbardziej opłacalnym sposobem poprawy właściwości fizyko-mechanicznych MMA wśród znanych analogów w oparciu o sposób użycia.

Dodatek SMAPOL® to nietoksyczne, nierozpuszczalne w wodzie cylindryczne granulki (pellet) o gęstości nasypowej od 410,0 do 460,0 kg/m3 w kolorze ciemnoszarym (czarno-szarym). Średnia długość granulek wynosi od 5 do 25 mm, grubość (średnica) wynosi 6,0 ± 1,0 mm.

Dodatek SMAPOL® zapewnia odporność na rozwarstwienie, segregację i spływność lepiszcza, a także dyspersyjne wzmocnienie (uzbrojenie) struktury MMA o podwyższonej zawartości lepiszcza, takich jak mastyks grysowy (SMA), asfalt lany (MA) i inne. Może być również stosowany jako dodatek dyspersyjne wzmacniający (uzbrajający) do innych rodzajów MMA, z odpowiednim techniczno-ekonomicznym uzasadnieniem.

Dozowanie dodatku SMAPOL® dla MMA o podwyższonej zawartości lepiszcza, zapewniające wymagany wskaźnik spływności, z reguły wynosi od 0,2 % do 0,6 % masy składników mineralnych mieszanki czyli od 2,0 do 6,0 kg na 1 tonę w zależności od właściwości użytego lepiszcza i uziarnienia MMA.

Dodatek SMAPOL® w porównaniu z dodatkami stabilizującymi na bazie włókna celulozowego zapewnia optymalny stopień absorpcji bitumu, co pozwala przy niższej zawartości lepiszcza osiągnąć nie tylko wyższe wskaźniki wytrzymałości i odkształcalności, ale także wyższe wskaźniki wodoodporności i mrozoodporności (w tym odporności na korozję) ulepszonych MMA.

Optymalne dozowanie dodatku SMAPOL® jest ustalane w procesie doboru składu MMA zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm, dokumentów regulacyjnych i technicznych. Ostateczna korekta zawartości lepiszcza i dodatku SMAPOL® w dopuszczalnych granicach może być dokonana na etapie prac próbnych na wytworni mas bitumicznych.

Innowacyjny sposób wytwarzania granulowanego dodatku SMAPOL® pozwala w pełni wykorzystać zalety każdego rodzaju włókna do stabilizacji i dyspersyjnego wzmocnienia (uzbrojenia) MMA w celu zwiększenia ich niezawodności i trwałości.

Skład komponentowy dodatku SMAPOL® i właściwości mechaniczne cylindrycznych granulek uzyskanych w procesie pelletowania w odpowiednich optymalnych warunkach zapewniają możliwość ich podawania do mieszalnika wytworni mas bitumicznych dowolną ze znanych metod i równomierne mieszanie podczas przygotowywania gorącej MMA w standardowej temperaturze i w standardowym trybie procesowym.

Zwykle dodatek SMAPOL® podczas produkcji MMA jest dozowany bezpośrednio z big-bagów do mieszalnika w sposób automatyczny (przez podajnik ślimakowy lub pneumatyczny).

SMAPOL® może być stosowany przy budowie warstw nawierzchni drogowych autostrad, ulic miejskich, lotnisk, podjazdów, parkingów i placów we wszystkich strefach drogowo-klimatycznych.

Nawierzchnie drogowe wykonane z MMA ulepszonych dodatkiem SMAPOL® różnią się nie tylko zwiększoną jednorodnością strukturalną, ale także zwiększoną odpornością na koleiny, pękanie termiczne i zmęczenie.

SMAPOL® – Funkcjonalna Prostota…