Zarząd Spółki GRUPA RECYKL S.A. informuje, iż raporty okresowe w roku obrotowym 2024 będą przekazywane w następujących terminach:

1) raport za IV kwartał 2023 r. – 14 lutego 2024 roku
2) raport za I kwartał 2024 r. – 15 maja 2024 roku
3) raport za II kwartał 2024 r. – 14 sierpnia 2024 roku
4) raport za III kwartał 2024 r. – 14 listopada 2024 roku
5) raport roczny – jednostkowy i skonsolidowany- za rok obrotowy 2023, zostanie przekazany w dniu 29 maja 2024 roku.