Zarząd Spółki GRUPA RECYKL S.A. informuje, iż raporty okresowe w roku obrotowym 2021 będą przekazywane w następujących terminach:

1) raport za IV kwartał 2020 r. – 12 lutego 2021 roku

2) raport za I kwartał 2021 r. – 14 maja 2021 roku

3) raport za II kwartał 2021 r. – 13 sierpnia 2021 roku

4) raport za III kwartał 2021 r. – 10 listopada 2021 roku

5) raport roczny – jednostkowy i skonsolidowany- za rok obrotowy 2020 zostanie przekazany w dniu 28 maja 2021 roku.