Zarząd Spółki GRUPA RECYKL S.A. informuje, iż raporty okresowe w roku obrotowym 2022 będą przekazywane w następujących terminach:

1) raport za IV kwartał 2021 r. – 14 lutego 2022 roku

2) raport za I kwartał 2022 r. – 16 maja 2022 roku

3) raport za II kwartał 2022 r. – 16 sierpnia 2022 roku

4) raport za III kwartał 2022 r. – 14 listopada 2022 roku

5) raport roczny – jednostkowy i skonsolidowany- za rok obrotowy 2021 zostanie przekazany w dniu 30 maja 2022 roku.