Ochrona środowiska jako oś priorytetowa

Grupa Recykl dąży do tego, by każdego roku zwiększać wolumen opon poddawanych recyklingowi w swoich zakładach. Zaczynając w roku 2004 od 15.000Mg, do bieżącego roku (2021) z planem przyjęcia ponad 100.000Mg opon poużytkowych w 3 zakładach na terenie Polski. Szacujemy, że jest to niespełna 50% odpadu – opony poużytkowe –  jaki generuje nasz polski rynek.

Z każdym rokiem zwiększamy swoje moce przerobowe, dokładając kolejne linie technologiczne dedykowane recyklingowi opon. Grupa inwestuje w rozbudowę sieci zbiórki, powiększając flotę oraz dokupując kolejne pojemniki przeznaczone na przechowywanie i transport opon. Plan na rok 2022 to przyjęcie ponad 120.000Mg.

Założony plan pozwoli Grupie umocnić się na pozycji lidera recyklera opon w Europie środkowo-wschodniej co w znaczącej mierze przyczyni się o dbałość i ochronę środowiska, sprzyjając naturalnym warunkom ekologicznym gdyż mechaniczne rozdrabnianie opon jest najmniej inwazyjną formą odzysku dla naszej Planety.

Kolejnym ważnym aspektem proekologicznym jest współpraca Grupy Recykl i użycie jego głównego produktu jakim jest SBR Green Gran  jako bazy przy produkcji gumowych mat wspólnie z Rekoplast Kompozyt (www.Rekoplast.pl). Współpraca ta wpisuje się w model Europejskiego Zielonego Ładu. Jest to nowy model gospodarki oparty na obiegu zamkniętym –  maty gumowe są w 100% gotowe do ponownego recyklingu i odzysku po wieloletnim użytkowaniu.

W przypadku gdy potrzebują Państwo decyzje/zezwolenia – prośba o kontakt drogą elektroniczną pod adresem : srodowisko@recykl.pl