Zarząd:

  • Maciej Jasiewicz – Prezes Zarządu
  • Zbigniew Fleszar – Członek Zarządu

Rada Nadzorcza:

  • Andrzej Kowal- Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Piotr Gamoń  – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
  • Robert Łaziński –  Członek Rady Nadzorczej
  • Lesław Puczniewski – Członek Rady Nadzorczej
  • Piotr Gałęski – Członek Rady Nadzorczej
  • Konrad Kubiak – Sekretarz Rady Nadzorczej
Regulamin Rady Nadzorczej spółki Grupa RECYKL S.A.
Oświadczenie w sprawie powiązań Członka Rady Nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów
Oświadczenie w sprawie powiązań Członka Rady Nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów
Oświadczenie w sprawie powiązań Członka Rady Nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów
Oświadczenie w sprawie powiązań Członka Rady Nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów

Życiorysy

Roman Stachowiak
Maciej Jasiewicz
Zbigniew Fleszar
Andrzej Kowal
Piotr Gamoń
Robert Łaziński
Lesław Puczniewski
Piotr Gałęski
Konrad Kubiak