Grupa Recykl – informacje o grupie kapitałowej

Grupa RECYKL S.A. jest spółką dominującą grupy kapitałowej, którą tworzą spółki:
– RECYKL Organizacja Odzysku S.A.
– Reco-Trans Sp. z o.o.
– Rekoplast Kompozyt Sp. z o.o.

Profil spółek z Grupy obejmuje prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami poużytkowymi, jakimi są zużyte opony.

Spółki Grupy prowadzą zbiórkę zużytych opon, wytwarzają granulat gumowy wykorzystywany w wielu dziedzinach gospodarki, oferują usługi recyklingu i odzysku zużytych opon oraz w imieniu producentów i importerów opon prowadzą rozliczenia z tytułu opłaty produktowej. To nie wszystko, Grupa daje drugie życie gumie i granulat powstający z recyclingu opon wykorzystywany jest przy produkcji gumowych mat.

Grupa Recykl S.A.

Grupa Recykl S.A. została zawiązana na czas nieokreślony dnia 2 czerwca 2010 roku. Spółka powstała w celu zbudowania grupy kapitałowej spółek prowadzących działalność w zakresie gospodarowania odpadami poużytkowymi, jakimi są zużyte opony.
Działalność Grupy Recykl S. A. polega przede wszystkim na pozyskiwaniu finansowania dla Grupy Kapitałowej i budowaniu wspólnej strategii rozwoju. Spółka świadczy usługi administracyjno – księgowe i agencyjne na rzecz spółek należących do Grupy Kapitałowej.

Recykl Organizacja Odzysku S.A.

Recykl Organizacja Odzysku S.A. przetwarza zużyte opony, a także świadczy usługi odzysku i recyklingu oponZadaniem RECYKL O.O. S.A. jest organizowanie oraz zarządzanie działalnością związaną z odzyskiem i recyklingiem opon poużytkowych.

W naszych zakładach produkcyjnych, recyklingowi poddawanych jest ponad 140.000 ton zużytych opon rocznie co pozwala nam być największą tego typu Grupą w Europie środkowo-wschodniej.


Recykl Organizacja Odzysku S.A adresuje swoje usługi dla wszystkich:
– wytwarzających odpad w postaci opon poużytkowych: wulkanizacje, serwisy samochodowe, firmy transportowe, stacje demontażu, punkty zbiórki odpadów,
– producentów gumowych wyrobów gotowych dla których granulat gumowy jest istotnym składnikiem produkcji,
– którzy w trosce o środowisko naturalne poszukują wysokiej jakości paliwa alternatywnego,
– producentów wprowadzających nowe opony na rynek Polski bądź importerów sprowadzających opony nowe/używane w celu wykonania potwierdzenia ich odzysku i recyclingu.

Reco-Trans sp. z o. o.

Spółka Reco-Trans jest firmą transportową, która rozpoczęła działalność w 2004 roku. Od 2010 roku należy do grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. Reco-Trans sp. z o.o. świadczy usługi transportowe dla podmiotów zewnętrznych w zakresie transportu międzynarodowego i krajowego.

Reco-Trans to również od kilkunastu lat prężnie działająca i rozwijająca się firma w dziedzinie zbiórki opon poużytkowych. Ta specjalizacja stanowi ponad 80% wykonywanych usług co pozwala być jednym z liderów na krajowym rynku. Transport zużytych opon kierowany jest do jednego z punktów recyclingu/odzysku należących do Grupy Recykl.

Tabor firmy składa się z samochodów ciężarowych z naczepami typu Walking Floor (ruchoma podłoga), samochodów ciężarowych o ładowności 7,5t oraz mniejszych samochodów dostawczych.

Firma realizuje transporty międzynarodowe w krajach Europy zachodniej (Niemcy, Belgia, Holandia, Dania, Austria, Szwajcaria) i środkowo-wschodniej (Czechy, Słowacja, Węgry, Litwa, Łotwa, Estonia).

Rekoplast Kompozyt Sp. z o.o.

Jest polskim producentem mat gumowych produkowanych z granulatu, pochodzącego z recyclingu opon poużytkowych.

Działalność firmy oparta jest na innowacyjnych technologiach. Cel, to wytwarzanie produktów użytkowych poprzez wykorzystanie surowców wtórnych.

W pełni zautomatyzowany proces produkcyjny, nowoczesny park maszynowy oraz zaplecze magazynowe, pozwalają spółce wytwarzać wysokiej jakości produkty o powtarzalnych parametrach technicznych. Wykwalifikowana kadra inżynierów zapewnia nie tylko ofertę na standardowe gumowe wyroby gotowe, ale i potrafi sprostać indywidualnym  projektom mat gumowych.

Na rynku wyróżnia nas absolutnie bezodpadowy proces produkcyjny: z surowców wtórnych wytwarzamy maty, które nadają się do dalszego recyklingu w 100%.

REKOPLAST to nie tylko produkty i technologia, REKOPLAST to przede wszystkim ludzie. Zespół wysokiej klasy specjalistów, prężnie działających i w pełni zaangażowanych w działania przedsiębiorstwa. Wspólnie zmierzamy ku rozwojowi i kolejnym inwestycjom w innowacyjne, sprzyjające środowisku naturalnemu, technologie.

Więcej informacji o nas i naszych matach gumowych znajdziesz na stronie internetowej www.rekoplast.pl