Statut Grupa Recykl S.A.
Regulamin Walnego Zgromadzenia Grupy Recykl S.A.
Regulamin Rady Nadzorczej spółki Grupa RECYKL S.A.
Oświadczenie Grupy Recykl w sprawie Dobrych Praktyk na NewConnect
Dokument Informacyjny Grupa RECYKL S.A.