Chronologia funkcjonowania grupy kapitałowej

2021 rok

Ekspansja Grupy Recykl na rynki Europy Zachodniej oraz Europy Wschodniej.

Zarejestrowanie firmy Recykl w Rosji – LLC Recykl.

2020 rok

Rozbudowa linii produkcyjnych o kolejne urządzenia przesiewające i oczyszczające, mające na celu poprawę jakości oferowanych przez Grupę Recykl granulatów.

2019 rok

Uruchomienie nowego zakładu w Chełmie

2017 rok

Zintensyfikowanie prac nad innowacyjnymi wysokomarżowymi produktami i wdrażanie nowych technologii na wszystkich liniach produkcyjnych.

2016 rok

Przyjęcie polityki dywidendowej.

2013 rok

Przejęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Zakładu ABC Recykling w Krośnie Odrzańskim od PGE Energia Odnawialna.

2011 rok

Debiut akcji Grupy Recykl S.A. na rynku NewConnect oraz uruchomienie nowego zakładu w Śremie dedykowanego recyclingowi opon.

2010 rok

Zawiązanie Spółki Grupa Recykl S.A., w skład której weszły spółki Recykl Organizacja Odzysku S.A., Reco-Trans Sp. z o.o. oraz Rekoplast Sp. z o.o.

2009 rok

Rozbudowa linii produkcyjnej oraz zintensyfikowane działania mające na celu rozbudowę sieci zbiórki zużytych opon na terenie kraju.

2006 rok

Uruchomienie przez Recykl Organizację Odzysku linii do granulacji zużytych opon w Przysiece Polskiej oraz rozpoczęcie przez Reco-Trans zbiórkę zużytych opon.

2004 rok

Rozpoczęcie działalności przez Recykl Organizacja Odzysku S.A. i Reco-Trans Sp. z o.o.