LISTA PRZETARGÓW

Spółka Recykl O.O. S.A. ogłasza przetarg na „Dostawę, montaż, uruchomienie sprzętu laboratoryjnego”.
Wszystkie niezbędne informacje podano w poniższych załącznikach:

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Spółka Recykl O.O. S.A. ogłasza przetarg na „Dostawę, montaż, uruchomienie sprzętu laboratoryjnego”.
Wszystkie niezbędne informacje podano w poniższych załącznikach:

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Spółka Recykl O.O. S.A. ogłasza przetarg na dostawę, montaż i uruchomienie nowej instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2 MW.
Wszystkie niezbędne informacje podano w poniższych załącznikach:

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Projekt architektoniczno-budowlany

Rzut stacji transformatorowej

Elewacja stacji transformatorowej

Przekrój stacji transformatorowej

Schemat stacji transformatorowej

Projekt zagospodarowania terenu – opis

Projekt zagospodarowania terenu – mapa

Warunki przyłączeniowe

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Spółka Recykl O.O. S.A. uprzejmie informuje, iż termin składania ofert dotyczących zapytania pn. „Dostawa, montaż, uruchomienie nowej instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2 MW” został wydłużony do 03.06.2022.

Spółka Recykl O.O. S.A. ogłasza przetarg na dostawę, montaż i uruchomienie linii do pakowania, workowania i paletowania worków z pyłem gumowym, granulatem gumowym, siekanką gumową, pelletem gumowym.
Wszystkie niezbędne informacje podano w poniższych załącznikach:

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Spółka Recykl O.O. S.A. ogłasza przetarg na dostawę wózka widłowego.
Wszystkie niezbędne informacje podano w poniższych załącznikach:

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Spółka Recykl O.O. S.A. ogłasza przetarg na dostawę podnośnika przegubowego.
Wszystkie niezbędne informacje podano w poniższych załącznikach:

Zapytanie ofertowe

Zał. 1 – Formularz ofertowy

Spółka Recykl O.O. S.A. ogłasza przetarg na dostawę linii do granulacji i doczyszczania granulatu gumowego pochodzącego ze zużytych opon.
Wszystkie niezbędne informacje podano w poniższych załącznikach:

Zapytanie ofertowe

Zał. 1 – Formularz ofertowy

Zał. 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Osoba do kontaktu:

Joanna Zalwert

Specjalista ds. Controllingu
+48 667 750 332
j.zalwert@recykl.pl