EBI 2/2024 Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za IV kw. 2023r.