Bez kategorii

Grupa recykl w i kwartale z ponad 60 proc. wzrostem ebitda do najwyższej wartości w historii działalności

Grupa Recykl S.A., lider rynku zagospodarowywania odpadów poużytkowych w postaci zużytych opon, w I kwartale 2020 roku zwiększył sprzedaż do 15,1 mln zł (+21 proc. r/r) przy skokowej poprawie wyników. Wynik EBITDA wzrósł o 63 proc. do 3,8 mln zł osiągając najwyższy kwartalny odczyt w 10-letniej historii Spółki. Zysk netto wyniósł blisko 1 mln zł (+89 proc. r/r). Ukończony z końcem 2019 roku nowy zakład produkcyjny w Chełmie pozwolił na skokowy wzrost efektywności i skali biznesu (m.in. spółka podwoiła wolumeny czystych granulatów SBR oraz rozpoczęła sprzedaż nowego produktu – pudru gumowego). Zarząd firmy oczekuje stabilnych rezultatów w kolejnych okresach, osiąganych w otoczeniu spowolnienia gospodarczego.

Grupa Recykl w okresie styczeń-marzec 2020 roku poprawiła marże na wszystkich poziomach wyników. Rentowność zysku ze sprzedaży wzrosła do 7,1 proc. (vs. 5,5 proc. r/r), marża EBITDA przekroczyła 25 proc. (25,4 proc. vs. 18,9 proc. r/r), a zysku netto 6,3 proc. (vs. 4 proc. r/r). Poprawa wyników to rezultat m.in. oddania do użytku nowego zakładu w Chełmie, optymalizacji i stabilizacji głównych czynników kosztowych (w tym materiałów i energii) i działań reklamowych, promocyjnych i marketingowych zarówno w kraju jak i zagranicą skutkująca pozyskaniem nowych klientów gównie w obszarze sprzedaży granulatów SBR.

– Z satysfakcją prezentujemy dobre rezultaty I kwartału bieżącego roku. To skutek pierwszych miesięcy pracy nowego zakładu w Chełmie, który pozwolił nam na skokowy wzrost wolumenu przetwarzanych opon oraz sprzedaży, w tym zagranicznej, jak również szeregu sprzyjających czynników. W raportowanym okresie w pewnym stopniu odczuliśmy wpływ aktualnej sytuacji epidemiologicznej na naszą branżę, głównie w obszarze relacji handlowych z klientami ze Wschodu. Mam nadzieję, że w kolejnych miesiącach uda nam się dalej ograniczać wpływ epidemii na naszą działalność, co pozwala nam z umiarkowanym optymizmem patrzeć na kolejne kwartały. Liczymy, że powstałe okoliczności będą stopniowo wygasać w Polsce i na świecie – mówi Maciej Jasiewicz, Wiceprezes Zarządu Grupy Recykl S.A. W strukturze przychodów największą grupę stanowiła sprzedaż produktów z przerobu opon, która wyniosła 7,6 mln zł (+31,2 proc. r/r). Drugą wartościowo grupą było wykonywanie usług odzysku i recyklingu opon, które zanotowało najwyższą dynamikę rzędu 73,6 proc. (wzrost do 2,8 mln zł). W ujęciu wolumenowym, firma przetworzyła w I kwartale 2020 r. ponad 21 tys. ton opon, wobec 18 tys. ton w analogicznym okresie roku ubiegłego,z czego ponad 9 tys. ton (rok wcześniej 7 tys. ton) stanowił podstawowy i najwyżej marżowy produkt – czysty granulat gumowy. W I kwartale 2020 r wyprodukowano również ponad 1,3 tys. t. pudru gumowego, którego sprzedaż powinna się rozpocząć na przełomie II i III kwartału br.

– W nowym zakładzie w Chełmie w 2020 roku chcemy przetworzyć ok. 35 tys. ton opon, tj. w skali Grupy  ponad 20 proc. więcej wobec rezultatów minionego okresu. Istotna część powstałych produktów, zwłaszcza czystych granulatów SBR będzie przeznaczona na rynki zagraniczne. Obserwujemy większe zainteresowanie współpracą partnerów z Europy Wschodniej, przykładających wagę do aspektów logistycznych. Z drugiej strony, inwestycja oznacza szanse na komercjalizację naszych nowych produktów i rozwiązań. W tym obszarze w III kwartale zamierzamy sfinalizować montaż linii do produkcji innowacyjnych mieszanek mineralno-asfaltowych SMA, który zainicjuje produkcję testową, zgodną z planami na 2020 rok. W kolejnych latach może to być atrakcyjny, perspektywiczny i wysokomarżowy obszar biznesu – dodaje Zbigniew Fleszar, Dyrektor Finansowy Grupy Recykl S.A. O Grupie Recykl:

Grupa Recykl S.A. poprzez podmioty zależne, prowadzi działalność w zakresie gospodarowania odpadami poużytkowymi, jakimi są zużyte opony. Spółki z Grupy Recykl prowadzą zbiórkę zużytych opon, wytwarzają granulat gumowy wykorzystywany w wielu dziedzinach gospodarki, paliwo alternatywne przeznaczone głównie na potrzeby cementowni oraz odzyskują wysokiej jakości drut stalowy. Ponadto podmiot oferuje usługi recyklingu i odzysku zużytych opon oraz, w imieniu producentów i importerów, prowadzi rozliczenia z tytułu opłaty produktowej.

Podmiot dysponuje zakładami produkcyjnymi w Śremie, Krośnie Odrzańskim oraz Chełmie, a także posiada i rozwija ogólnopolską sieć zbiórki opon.

Kontakt dla mediów i inwestorów:

Marcin Grzejszczak
InnerValue Investor Relations
m.grzejszczak@innervalue.pl
+48 516 091 124