RECYKL

Grupa Recykl w pierwszym kwartale z najwyższymi wynikami w historii działalności

Grupa Recykl, lider rynku zagospodarowywania odpadów poużytkowych w postaci zużytych opon, w pierwszym kwartale 2021 roku wypracował 18,4 mln zł przychodów ze sprzedaży (+21 proc. r/r), przy 5 mln zł EBITDA (+32 proc. r/r) i zysku netto na poziomie 2,5 mln zł (+160 proc. r/r). Na osiągnięte wyniki wpłynął głównie wzrost sprzedaży produktów z przerobu opon, optymalizacja biznesowa, efektywność kosztowa oraz ekspansja na rynkach zagranicznych.

Pomimo sytuacji pandemicznej w naszym kraju nie zmieniliśmy naszych planów rozwoju. Jesteśmy zadowoleni w jakim kierunku idzie nasza działalność i w jaki sposób postępuje ekspansja na rynki zagraniczne. Mamy nadzieję, że uda nam się osiągnąć lepsze rezultaty w kolejnych kwartałach 2021 roku– mówi Maciej Jasiewicz, Wiceprezes Grupy Recykl S.A.

W pierwszym kwartale 2021 roku łączny wolumen sprzedanych produktów z przerobu zużytych opon wyniósł 24,4 tys. ton (+52 proc. r/r). Odpowiada za to m.in. wzrost sprzedaży kluczowego produktu – czystych granulatów SBR rzędu +53 proc. r/r do 10,5 tys. ton. W ujęciu przychodowym, największe pozycje stanowiły następujące kategorie: “Produkty z przerobu opon”: 11,2 mln zł (+46 proc. r/r), “Wykonywanie usług odzysku i recyklingu opon” 2,9 mln zł (+7 proc. r/r) oraz “Pozostała sprzedaż”:
2,5 mln zł (+61% proc. r/r).

Grupa Recykl pod koniec pierwszego kwartału otrzymała pozytywną decyzję z Banku Gospodarstwa Krajowego w sprawie dofinansowania w wysokości 5,1 mln zł w ramach kredytu technologicznego. Całość otrzymanej kwoty zostanie przeznaczona na  wdrożenie samodzielnie opracowanych technologii doczyszczania wytwarzanych granulatów gumowych w Krośnie Odrzańskim. Jest to jeden z kluczowych punktów w strategii rozwoju Spółki, a koszt całego przedsięwzięcia wyniesie 11,3 mln zł.

W ostatnim czasie rozpoczęliśmy inwestycję w Krośnie Odrzańskim. Pozwoli ona wzmocnić naszą pozycję rynkową i zwiększyć skalę biznesu. Otrzymane dofinansowanie dodatkowo wesprze nas w efektywnym zakończeniu prac. – dodaje Maciej Jasiewicz.

O Grupie Recykl: 

Grupa Recykl S.A. poprzez podmioty zależne, prowadzi działalność w zakresie gospodarowania odpadami poużytkowymi, jakimi są zużyte opony. Spółki z Grupy Recykl prowadzą zbiórkę zużytych opon, wytwarzają granulat gumowy wykorzystywany w wielu dziedzinach gospodarki, paliwo alternatywne przeznaczone głównie na potrzeby cementowni oraz odzyskują wysokiej jakości drut stalowy. Ponadto podmiot oferuje usługi recyklingu i odzysku zużytych opon oraz, w imieniu producentów i importerów, prowadzi rozliczenia z tytułu opłaty produktowej.

Podmiot dysponuje zakładami produkcyjnymi w Śremie, Krośnie Odrzańskim oraz Chełmie, a także posiada i rozwija ogólnopolską sieć zbiórki opon.

Dodatkowych informacji udzielają: 

Maciej Jasiewicz

Grupa Recykl S.A.

m.jasiewicz@recykl.pl

+48 61 281 00 41

Jakub Mazur

InnerValue Investor Relations

j.mazur@innervalue.pl

+48  662 828 044