RECYKL

Grupa Recykl planuje inwestycje o wartości ponad 11 mln zł

Grupa Recykl, lider rynku zagospodarowywania odpadów poużytkowych w postaci zużytych opon, planuje inwestycje w zakładzie w Krośnie Odrzańskim dotyczące wzrostu jakości produkowanych granulatów gumowych. Spółka ze strony Banku Gospodarstwa Krajowego otrzymała decyzję o dofinansowaniu w wys. 5,1 mln zł w ramach kredytu technologicznego w BGK. Zakładany budżet przedsięwzięcia wynosi 11,4 mln zł, zostanie ono zrealizowane w latach 2021-2023 i poza aspektami jakościowymi przyniesie ok. 10-proc. wzrost mocy produkcyjnych granulatów gumowych w Grupie (moce zakładu w Krośnie Odrzańskim wzrosną o 1/3).

Planowana Inwestycja dotyczy wdrożenia samodzielnie opracowanych technologii doczyszczania wytwarzanych granulatów gumowych. Z projektem wiąże się budowa nowych linii technologicznych w Krośnie Odrzańskim, co pozwoli na podwyższenie czystości wytwarzanych granulatów gumowych. Śladowe ilości zanieczyszczeń krzemionką oraz przypadkowe wtrącenia metalowe na nowych liniach będą w większym stopniu usuwane z wytwarzanych granulatów. To oznacza ich dalszy wzrost jakości, mającej znaczenie dla odbiorców produkujących wyroby podlegające m.in. obróbce w drodze cięcia
(np. maty gumowe, podłogi).

– Pozytywna wiadomość o dofinansowaniu przybliża nas do zrealizowania naszych najbliższych planów inwestycyjnych. Wysoka czystość granulatów jest krokiem w kierunku dalszego podnoszenia jakości, jak i ilości wytarzanych produktów, co może owocować wzrostem skali współpracy z obecnymi kontrahentami i pozyskaniem nowych odbiorców, zarówno w Polsce, jak i zagranicą, szczególnie perspektywicznych rynkach wschodnich – mówi Maciej Jasiewicz, Wiceprezes Grupy Recykl S.A.

W IV kwartale 2020 Grupa Recykl złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach działania 3.2.2. tzw. Kredyt technologiczny. Formalny tytuł wniosku to: „Wdrożenie technologii wytwarzania granulatu gumowego o podwyższonej czystości w zakładzie Recykl Organizacja Odzysku S.A. w Krośnie Odrzańskim”. Wartość dofinansowania wyniesie 5,1 mln zł, pozostała część zostanie pokryta ze środków własnych spółki.

Samodzielnie opracowane technologie to m.in. algorytmy zaawansowanej obróbki sygnałów w celu wykrywania wtrąceń metalowych i kamieni na etapie rozdrabniania zużytych opon oraz technologie rozdziału fluidalnego wspomaganego akustycznie. Wysoka czystość granulatów jest jednocześnie krokiem w kierunku do wytwarzania kompozytów polimerowo-gumowych oraz gumy regenerowanej służącej do wytwarzania mieszanek kauczukowych zastępujących kauczuki świeże w produkcji gumowych wyrobów technicznych.

Od 17 lat działamy na rynku i staramy się rokrocznie rozszerzać zarówno skalę działania i aspekty ilościowe, jak też zwiększać jakość oferowanych przez nas produktów. Dzięki m.in. samodzielnie opracowanym technologiom jesteśmy kluczowym graczem na rynku recyklingu zużytych opon w Europie Środkowo-Wschodniej. Opracowane przez nas technologie są przedmiotem zgłoszenia patentowego – dodaje Maciej Jasiewicz.

W ujęciu wynikowym Grupa Recykl w 2020 roku osiągnęła wzrost przychodów ze sprzedaży o 29 proc. do 67 mln zł, przy 17,8 mln zł EBITDA (+78 proc. r/r) i zysku netto na poziomie 5,2 mln zł (+361 proc. r/r). W obszarze wolumenów w 2020 roku łączny wolumen sprzedanych produktów z przerobu zużytych opon wyniósł 85,6 tys. ton (+42,6 proc. r/r), co wynika m.in. ze skokowego wzrostu sprzedaży kluczowego produktu – granulatów SBR rzędu +51,7 proc. r/r do 35 tys. ton.

O Grupie Recykl: 

Grupa Recykl S.A. poprzez podmioty zależne, prowadzi działalność w zakresie gospodarowania odpadami poużytkowymi, jakimi są zużyte opony. Spółki z Grupy Recykl prowadzą zbiórkę zużytych opon, wytwarzają granulat gumowy wykorzystywany w wielu dziedzinach gospodarki, paliwo alternatywne przeznaczone głównie na potrzeby cementowni oraz odzyskują wysokiej jakości drut stalowy. Ponadto podmiot oferuje usługi recyklingu i odzysku zużytych opon oraz, w imieniu producentów i importerów, prowadzi rozliczenia z tytułu opłaty produktowej.

Podmiot dysponuje zakładami produkcyjnymi w Śremie, Krośnie Odrzańskim oraz Chełmie, a także posiada i rozwija ogólnopolską sieć zbiórki opon.

Dodatkowych informacji udzielają: 

Maciej Jasiewicz

Grupa Recykl S.A.

m.jasiewicz@recykl.pl

+48 61 281 00 41

Marcin Grzejszczak

InnerValue Investor Relations

m.grzejszczak@innervalue.pl

+48  516 091 124