RECYKL

Grupa Recykl współzałożycielem Polskiego Stowarzyszenia Recyklerów Opon

Spółka Recykl Organizacja Odzysku (z Grupy Recykl S.A.) wraz z dziesięcioma innymi firmami z branży recyklingowej powołała do życia Polskie Stowarzyszenie Recyklerów Opon. Głównym prekursorem i pomysłodawcą zebrania Stowarzyszenia był Wiceprezes Grupy Recykl – Maciej Jasiewicz. Jedenaście firm założycielskich reprezentuje 90% całego rynku recyklingu mechanicznego zużytych opon w Polsce, przez co wpłynie na efektywność 
i wartość Stowarzyszenia.

Na pierwszym spotkaniu założycielskim określono najważniejsze cele statutowe oraz wyznaczono główne zadania nowo powstałego Stowarzyszenia. Obecnie struktura stowarzyszenia obejmuje 11 członków założycieli którymi są spółki: GPR Guma i Plastik Recykling, Geyer & Hosaja, TD Bergma Łucja Trojanowska-Lotsberg, Orzeł, Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe – Usługowe „Cetus”, Recykl Organizacja Odzysku, Gumeko, Gran-Tech, Zakład Przerobu Złomu „Złomex”, Bo To Eko oraz Vinderen.

Dzięki powołaniu Polskiego Stowarzyszenia Recyklerów Opon nasza branża będzie mogła brać większy i bardziej znaczący udział w konsultacjach na temat Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta, bądź w sprawie dyrektywy odpadowej. Dodatkowo jako Stowarzyszenie planujemy walczyć o zwiększenie obecnie obowiązującego w naszym kraju, a najniższego w Europie poziomu recyklingu oraz o dostosowanie dopłat za zagospodarowanie tego odpadu do tych obowiązujących w  innych krajach europejskich. Zarówno w jednym jak i drugim dysproporcje są spore, więc mamy dużo do zrobienia. Zebraliśmy przedstawicieli reprezentujących około 90% branży, co daje nam większe szanse na sukces działalności organizacji. – mówi Maciej Jasiewicz, Wiceprezes Grupy Recykl S.A.

Główne zadania Stowarzyszenia to :

· reprezentowanie i promocja branży recyklingu w Polsce oraz za granicą,

· udział w tworzeniu zaleceń, wytycznych oraz przepisów prawnych regulujących postępowanie ze zużytymi oponami i innymi wyrobami powstałymi z recyklatów,

· wspieranie rozwiązań technicznych i organizacyjnych, jak również współpracy w obszarze badań i rozwoju, służących rozwojowi branży recyklingu opon, a konsekwencji zrównoważonemu i bezpiecznemu zagospodarowywaniu zużytych opon i recyklatów.

Członkowie Stowarzyszenia wybrali pierwsze władze Stowarzyszenia składające się z doświadczonych przedstawicieli z branży recyklingu oponiarskiego takich jak Prezes Zarządu Marek Sobiecki – Dyrektor Departamentu Polityki Ekologicznej Ministerstwa Środowiska, były Prezes Centrum Utylizacji Opon Wiceprezes Zarządu Andrzej Kubik – Prezes Zarządu GPR Guma i Plastik Recykling oraz Członek Zarządu/Skarbnik Michał Stachyra – Wiceprezes spółki akcyjnej Orzeł

Jednym z ważniejszych celów statutowych Stowarzyszenia jest między innymi zwiększenie finansowania recyklingu opon w Polsce przez podmioty wprowadzające opony na rynek krajowy, do poziomu, który zagwarantuje opłacalność przetwórstwa zużytych opon jak i dalsze inwestycje w obrębie branży oponiarskiej. Kolejnym ważnym celem jest zwiększenie obowiązkowego poziomu recyklingu zużytych opon przy równoczesnym ograniczaniu spalania, wyłączając przy tym frakcje niemożliwe do ponownego zagospodarowania.

Jako inicjator zrzeszenia branży recyklerów opon, chciałbym aby współpraca pomiędzy członkami Stowarzyszenia oraz innymi firmami z branży recyklingu zużytych opon czy też uczelniami wyższymi oraz jednostkami naukowo-badawczymi została zacieśniona. Z biegiem czasu chcielibyśmy przybliżać społeczeństwu zagadnienia recyklingu opon poprzez organizowanie szkoleń, warsztatów oraz konferencji pogłębiających wiedzę branżową. Razem mamy większą szansę osiągnąć korzystne zmiany, o które od wielu lat walczymy. – dodaje Maciej Jasiewicz.

Stowarzyszenie ma także na celu propagowanie wiedzy o recyklingu zużytych opon oraz szeroko pojętej proekologicznej edukacji społecznej co w dzisiejszych czasach jest kluczowe z uwagi na zmieniający się klimat na naszej planecie. Aby zrealizować cele, zrzeszanie będzie brało czynny udział w procesach legislacyjnych i konsultacjach społecznych na temat przepisów krajowych jak i unijnych, przygotowując propozycje ich zmian oraz opiniowanie ustaw i innych aktów prawnych związanych z branżą recyklingu opon.

W chwili obecnej Polskie Stowarzyszenie Recyklerów Opon znajduje się w fazie rejestracji.