RECYKL

Grupa Recykl zakłada osiągnięcie 1 mld przychodów do 2030 roku i chce zainwestować ponad 65 mln zł do 2023

Informacja prasowa Śrem, 14.12.2021 r.

Grupa Recykl zakłada osiągnięcie 1 mld przychodów do 2030 roku i chce zainwestować ponad 65 mln zł do 2023 roku

Grupa Recykl S.A., lider rynku zagospodarowywania odpadów poużytkowych w postaci zużytych opon, opublikował długoterminową strategię rozwoju. W najbliższych latach Grupa zamierza istotnie zwiększyć moce produkcyjne, zwiększyć sprzedaż zagranicą, wdrażać nowe produkty oraz wypłacać dywidendy. Podejmowane kroki wg spółki w perspektywie do 2030 roku pozwolą Grupie osiągnąć nie mniej jak 1 mld zł przychodów, 280 mln zł EBITDA i 150 mln zł zysku netto.
W ostatnich latach zrealizowaliśmy szereg inwestycji umacniających naszą wieloletnią pozycję lidera rynku. Okazały się one pełnym sukcesem i wraz ze spodziewanymi w perspektywie długoterminowej istotnie lepszymi warunkami rynkowymi w branży recyklingu, podjęliśmy decyzję o przygotowaniu wizji działalności spółki na okres najbliższej dekady. Chcemy z jednej strony dalej zwiększać skalę biznesu i to stanowi podstawowy aspekt strategii. Z drugiej nie zapominamy o wdrażaniu nowych produktów, aspektach ESG i GOZ oraz dzieleniu się zyskami z naszymi akcjonariuszami. W 2030 roku chcemy być w czołówce firm przetwarzających zużyte opony w Europie, a już dziś jesteśmy liderem rynku w obszarze CEE – mówi Maciej Jasiewicz, Wiceprezes Grupy Recykl S.A.
„Strategia 2030” zakłada 5 głównych filarów pokazujących kierunki rozwoju grupy:
I filar – inwestycje w zakłady i rozbudowa sieci zbiórki opon,
II filar – rozwój sprzedaży, w tym poprzez ekspansję na rynkach zagranicznych,
III filar – wdrożenie nowych produktów,
IV filar – aktywny udział Grupy w działaniach prośrodowiskowych, zakładający dalszy rozwój marki w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju
V filar – aktywny udział akcjonariuszy i kluczowej kadry menadżerskiej Spółki w budowie jej wartości.
Spółka zakłada realizację istotnych inwestycji w latach 2021-2023 (rozpoczęte w bieżącym roku). O wartości ok. 67 mln zł. Plan zakłada inwestycje w środki trwałe oraz niezbędne wyposażenie obejmujące m.in budowę i, rozbudowę linii do granulacji opon w zakładzie w Śremie, modernizację zakładu w Krośnie Odrzańskim obejmującą w szczególności uruchomienie nowych linii do rozdrabniania, granulacji i doczyszczania opon oraz granulatu gumowego, budowę drugiej linii do granulacji opon w zakładzie w Chełmie oraz uruchomienie instalacji fotowoltaicznej przy zakładzie w Śremie, budowę linii do odkamieniania granulatu ze zużytych opon w zakładach w Śremie i w Chełmie.
Zakładamy, że poszczególne inwestycje powinny pozwolić na dalszy intensywny wzrost skali działalności Grupy i uzyskanie, począwszy od 2024 roku celów pośrednich, tj. zwiększenie wolumenów przerobu opon – do 120 tys. ton rocznie oraz zwiększenia wolumenów sprzedaży wysokomarżowych produktów Grupy – do 56 tys. ton rocznie dla SBR oraz 20 tys. ton rocznie dla czystego drutu stalowego, co pozwoli osiągnąć zamierzone w strategii cele – dodaje Wiceprezes Zarządu.
Głównymi źródłami finansowania inwestycji będą: środki własne pochodzące z bieżącej działalności operacyjnej (do poziomu ok. 50% kosztów) oraz środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych w postaci: dotacji, leasingu oraz kredytów. Zarząd nie zakłada przeprowadzenia emisji akcji finansującej inwestycje.
– Przyczynkiem do przygotowania założeń strategii były także zmieniające się globalne trendy rynkowe oraz otoczenie prawne na rynku gospodarowania odpadami zmierzające do urzeczywistnienia zasady zrównoważonego rozwoju oraz poprawy jakości środowiska naturalnego poprzez promowanie gospodarki o obiegu zamkniętym. Zielony Europejski Ład stawia przed wszystkimi krajami członkowskimi Unii Europejskiej ambitne cele klimatyczne na lata 2030 i 2050, w tym w zakresie zwiększania poziomu recyklingu i odzysku odpadów – uzupełnia Maciej Jasiewicz.

O Grupie Recykl:
Grupa Recykl S.A. poprzez podmioty zależne, prowadzi działalność w zakresie gospodarowania odpadami poużytkowymi, jakimi są zużyte opony. Spółki z Grupy Recykl prowadzą zbiórkę zużytych opon, wytwarzają granulat gumowy wykorzystywany w wielu dziedzinach gospodarki, paliwo alternatywne przeznaczone głównie na potrzeby cementowni oraz odzyskują wysokiej jakości drut stalowy. Ponadto podmiot oferuje usługi recyklingu i odzysku zużytych opon oraz, w imieniu producentów i importerów, prowadzi rozliczenia z tytułu opłaty produktowej.
Podmiot dysponuje zakładami produkcyjnymi w Śremie, Krośnie Odrzańskim oraz Chełmie, a także posiada
i rozwija ogólnopolską sieć zbiórki opon.

Dodatkowych informacji udzielają:

Maciej Jasiewicz
Grupa Recykl S.A.
m.jasiewicz@recykl.pl
+48 61 281 00 41

Jakub Mazur
InnerValue Investor Relations
j.mazur@innervalue.pl
+48 662 828 044