RECYKL

Grupa Recykl uczestniczyła oraz była wystawcą podczas targów branżowych Tire Technology Expo 2022

Grupa Recykl uczestniczyła oraz była wystawcą podczas targów branżowych Tire Technology Expo 2022 w Hanowerze

W dniach 18-20 maja 2022 Grupa Recykl uczestniczyła oraz była wystawcą podczas targów branżowych Tire Technology Expo 2022 w Hanowerze.
Grupa Recykl pojawiła się tam pośród wielu dostawców kierujących swoją ofertę do przemysłu oponiarskiego, w tym głównie do producentów opon.
Mając na uwadze zasady zrównoważonego rozwoju, wymagania recyklingu i gospodarki o obiegu zamkniętym, rośnie zainteresowanie i zapotrzebowanie branży oponiarskiej na surowce pochodzące z recyklingu zużytych opon, które są doskonałym surowcem do wytwarzania regeneratów gumowych, napełniaczy do mieszanek gumowych, sadzy oraz olejów. Dodatkowo, zawirowania na rynku surowcowym oraz przerwane łańcuchy dostaw, głównie sadzy, powodują zwiększone zainteresowanie producentów opon oraz zakładów pirolizy, materiałami pochodzącymi z recyklingu zużytych opon.
Oferta Grupy Recykl spotkała się ze znacznym zainteresowaniem zarówno podmiotów wytwarzających opony, wytwarzających mieszanki gumowe, jak i podmiotów zajmujących się pirolizą. Pozwala to budować portfolio oraz planować wolumeny sprzedaży na okres najbliższych kilku lat.
Grupa Recykl prezentowała tradycyjne portfolio produktów uwzględniające granulaty gumowe o różnym uziarnieniu oraz pudry gumowe skierowane głównie do zainteresowanych ich wykorzystaniem w produkcji mieszanek gumowych. Grupa prezentowała wyniki prowadzonych, we współpracy ze Stomil Poznań, badań nad mieszankami gumowymi wraz z rezultatami w postaci opony rolniczej i mat rolniczych, do wytworzenia których wykorzystano materiały pochodzące z recyklingu. Grupa prezentowała typowe i sprawdzone schematy współpracy z producentami opon, zgodnie z którymi, do wytwarzania nowych opon trafia surowiec pochodzący z recyklingu, o różnym stopniu przetworzenia.
Rosnące zainteresowanie oraz wymagania branży oponiarskiej wskazują na kilka oczywistych trendów, których należy się spodziewać w recyklingu, a które dotyczą selekcji i separacji opon. Wydaje się, że jest to warunek niezbędny do masowego stosowania surowców pochodzących z recyklingu opon w produkcji opon nowych, co w konsekwencji doprowadzi do zamknięcia obiegu surowcowego w branży oponiarskiej w skali dotąd niespotykanej.