RECYKL

Grupa Recykl rozpoczyna strategiczną współpracę z niemieckim koncernem Zeppelin – informacja prasowa

Grupa Recykl rozpoczyna strategiczną współpracę z niemieckim koncernem Zeppelin – informacja prasowa

Grupa Recykl, notowany na NewConnect lider rynku zagospodarowywania odpadów poużytkowych w postaci zużytych opon, 3 lutego podpisał umowę o strategicznej współpracy z Zeppelin Systems GmbH – międzynarodową grupą przemysłową o rocznych przychodach w wys. 3,7 mld EUR
i zatrudniającą 11 tys. pracowników. Dokument określa ramowe warunki współdziałania stron w zakresie rozwoju i oferowania przez nie towarów, technologii oraz usług na rzecz klientów prowadzących działalność w branży gumowej i odpadowej. Współpraca została zawarta na okres min. roku, w którym spółce Zeppelin Systems została udzielona wyłączność na pozyskiwanie poza polskim rynkiem odbiorców rozwiązań oferowanych przez Grupę Recykl na obszarze całego świata.

Zeppelin Systems wchodzi w skład Grupy Zeppelin oferującej rozwiązania w branży budowlanej, systemach napędowych i energetycznych, inżynierii i budowie zakładów produkcyjnych. Spółka jest m.in generalnym wykonawcą linii produkcyjnych w branży recyklingu opon oraz dostawcą rozwiązań technologicznych dla producentów opon, branży polimerowej, chemicznej i spożywczej. W ostatnich latach Zeppelin Systems wykonała szeroko zakrojone prace rozwojowe w dziedzinie pirolizy zużytych opon, a także była zaangażowana w rozwój innych procesów i metod recyklingu gumy i tworzyw sztucznych.

Podjęcie współpracy z koncernem Zeppelin to krok milowy w rozwoju Grupy Recykl. Spodziewamy się uzyskania istotnych efektów synergii w zakresie wykorzystania doświadczeń i potencjału partnera w rozwoju oraz komercjalizacji opracowanych przez nas technologii w zakładzie w Chełmie, zwłaszcza produkcji dodatków SMAPOL wykorzystywanych w budownictwie drogowym. Zeppelin Systems będzie pozyskiwał klientów z branży recyklingu, w tym recyklingu zużytych opon, zainteresowanych budową zakładów produkujących dodatki do mieszanek mineralno-asfaltowych na technologii naszej spółki zależnej – mówi Maciej Jasiewicz, Wiceprezes Grupy Recykl S.A.

Jak dodaje Maciej Jasiewicz, drugim strategicznym obszarem współpracy będzie rozwój i komercjalizacja, opracowanej przez Grupę Recykl technologii dewulkanizacji opon, w wyniku której powstaje regenerat oraz puder gumowy wykorzystywany m.in. w procesie produkcji nowych opon. Trzecim – wspólne, dalsze doskonalenie technologii sortowania i separacji opon. To istotne dla poprawy parametrów granulatów, pudrów i regeneratów gumowych, tym samym dla możliwości poszerzania skali ich wykorzystywania do produkcji nowych opon. Strony zamierzają także współpracować w celu sprostania rosnącym wyzwaniom rynkowym w zakresie zwiększonej produkcji asfaltów modyfikowanych z wykorzystaniem dodatków
w postaci pudrów gumowych, zamiast stosowanych dotychczas polimerów.

Kooperacja z Zeppelin Systems to szansa dla nas na dalszą skalowalność biznesu, zarówno w ujęciu ilościowym, jak i jakościowym. Pozycja lidera rynku w krajach CEE i systematyczny wzrost Grupy, także w obszarze R&D skutkuje zainteresowaniem współpracą z naszą firmą przez inne koncerny międzynarodowe. Nie wykluczamy kolejnych partnerstw opartych o wzajemnie oczekiwane synergie – podsumowuje Maciej Jasiewicz.

O firmie:
Grupa Recykl S.A. poprzez podmioty zależne, prowadzi działalność w zakresie gospodarowania odpadami poużytkowymi, jakimi są zużyte opony. Spółki z Grupy Recykl prowadzą zbiórkę zużytych opon, wytwarzają granulat gumowy wykorzystywany w wielu dziedzinach gospodarki, paliwo alternatywne przeznaczone głównie na potrzeby cementowni oraz odzyskują wysokiej jakości drut stalowy. Ponadto podmiot oferuje usługi recyklingu i odzysku zużytych opon oraz, w imieniu producentów i importerów, prowadzi rozliczenia z tytułu opłaty produktowej.
Podmiot dysponuje zakładami produkcyjnymi w Śremie, Krośnie Odrzańskim oraz Chełmie, a także posiada i rozwija ogólnopolską sieć zbiórki opon.