RECYKL

Grupa Recykl przedstawiła wyniki badań skuteczności dodatku SMAPOL podczas Konferencji „Nowoczesne nawierzchnie drogowe”

Grupa Recykl przedstawiła wyniki badań skuteczności dodatku SMAPOL podczas Konferencji „Nowoczesne nawierzchnie drogowe”

18 października 2023 roku przedstawiciele Grupy Recykl S.A. uczestniczyli w konferencji „NOWOCZESNE NAWIERZCHNIE DROGOWE – Recykling w konstrukcjach nawierzchni drogowych”. Wydarzenie miało miejsce w Warszawie, a jego organizatorem był Instytut Badawczy Dróg i Mostów.

Autorzy artykułu (Przemysław Zaprzalski, Witalij Zankowicz) pt. „EKOLOGICZNY SPOSÓB RECYKLINGU TEKSTYLIÓW POCHODZĄCYCH Z OPON WYCOFANYCH Z EKSPLOATACJI” przedstawili wyniki wewnętrznych analiz dotyczących produktu SMAPOL podczas sesji posterowej.
Grupa Recykl w ostatnich latach realizowała prace w zakresie rozwoju granulowanego dodatku do mieszanek mineralno-asfaltowych SMAPOL.

W referacie zawarto wyniki badań skuteczności stosowania dodatku SMAPOL jako składnika wzmacniającego mieszanek mineralno-asfaltowych SMA.Ponadto przedstawiono porównawcze wskaźniki techniczne i ekonomiczne ww. produktu w porównaniu z najczęściej stosowanymi dodatkami celulozowymi. Autorzy analizy zauważyli, że SMAPOL pozwala osiągnąć wyższe wskaźniki wytrzymałości i trwałości mieszanek mineralno-asfaltowych SMA. Ponadto, odnotowano wysokie wskaźniki ekonomiczne związane z obniżeniem kosztów utrzymania wykonanych z nich dróg. Co więcej, jednorazowy koszt przygotowania nawierzchni w porównaniu z dodatkami celulozowymi w odniesieniu do poziomu trwałości nawierzchni – również uległ obniżeniu. Szczegóły wyników badań opublikowano poniżej.

–  Wyniki naszych badań wskazują na perspektywy zastosowania dodatku SMAPOL. Analiza, którą przeprowadziliśmy, pozwala liczyć na uzyskanie wymiernego rocznego efektu ekonomicznego poprzez przedłużenie trwałości nawierzchni drogowych – informuje dr inż. Witalij Zankowicz, Koordynator ds. projektów B+R.

Grupa Recykl S.A. zamierza w przyszłości kontynuować realizację badań, w tym o większym stopniu szczegółowości w zakresie zbadania wpływu włókien syntetycznych z recyklingu opon na właściwości wytrzymałościowe i odkształcające mieszanek SMA.

Załącznik – Streszczenie referatu