RECYKL

Grupa Recykl rozpoczyna współpracę badawczo-rozwojową z PANS w Chełmie

Grupa Recykl rozpoczyna współpracę badawczo-rozwojową z PANS w Chełmie

 

8 listopada 2023 roku Grupa Recykl S.A. podpisała porozumienie o współpracy z Państwową Akademią Nauk Stosowanych w Chełmie reprezentowaną przez JM Rektora – prof. PANS dr hab. inż. Arkadiusza Tofila. Strony wyraziły wolę połączenia sił w obszarze badawczym, wdrożeniowym, edukacyjnym i kadrowym.

Celem Porozumienia jest rozwijanie i pogłębianie wzajemnej współpracy, rozszerzanie osiągnięć, zapewnienie wysokiego poziomu studiów i rozwoju badań naukowych, prac rozwojowych oraz zapewnienie wymiany doświadczeń.

PANS w ramach swojej działalności m.in. będzie organizować szkolenia na zlecenie Grupy z wykorzystaniem bazy dydaktycznej znajdującej się w chełmskiej uczelni. Ponadto, będzie wykonywać ekspertyzy, analizy i opinie z zakresu techniki i technologii. Grupa może liczyć także na zaproponowanie tematów prac dyplomowych zgodnie z jej potrzebami oraz wsparcie kadry inżynierskiej. Obie strony wyraziły chęć wspólnego pozyskiwania środków finansowych (w tym funduszy unijnych), które umożliwiałyby efektywną i partnerską współpracę.

Grupa Recykl S.A. w ramach podpisanego Porozumienia zamierza organizować praktyki oraz staże studenckie na terenie zakładu produkcyjnego w Chełmie. Co więcej, rozważa możliwość zatrudnienia potem absolwentów PANS w firmie.

Pierwsi studenci mieli już okazję odwiedzić zakład produkcyjny, poznając m.in. etapy recyklingu zużytych opon oraz technologię produkcji granulatu SBR. Z kolei pracownicy Grupy Recykl S.A. wizytowali w profesjonalnie wyposażonych  laboratoriach PANS, gdzie są możliwości wykonywania różnorodnych badań, między innymi także interesujących grupę badań wytrzymałościowych.