RECYKL

Grupa Recykl z 30 mln zł zysku EBITDA w 2023 roku

Grupa Recykl z 30 mln zł zysku EBITDA w 2023 roku

 

Grupa Recykl, notowany na NewConnect lider rynku zagospodarowywania odpadów poużytkowych w postaci zużytych opon, w minionym roku wypracował 128,6 mln zł przychodów ze sprzedaży (+18,2% r/r), przy 30 mln zł EBITDA (vs 25,5 mln zł r/r) i 11,2 mln zł zysku netto (vs 8,5 mln zł r/r). Spółka w tym okresie zakończyła realizację wszystkich projektów inwestycyjnych ze „Strategii 2030” oraz nawiązała partnerstwo strategiczne z niemieckim koncernem Zeppelin. W najbliższych okresach intencją Zarządu jest dalszy wzrost poprzez potencjalne transakcje akwizycyjne w Polsce lub regionie.

W IV kwartale 2023 roku sprzedaż Grupy Recykl osiągnęła najwyższy dotychczas kwartalny poziom: 34,7 mln zł (+23,3% r/r), który skutkował 7,6 mln zł zysku EBITDA (+8,2% r/r) i 3,7 mln zł netto (+149,9% r/r).
W przypadku kluczowej grupy produktowej – granulatów SBR i pudru gumowego spółka odnotowała zarówno wzrosty ich cen jak i sprzedanych wolumenów (13,2 tys. ton). Podobnie wyższa wolumenowo (5,1 tys. ton) sprzedaż miała miejsce w kontekście złomu stalowego (przy niższych cenach skorelowanych z trendami na rynku stali) i niższa w obszarze paliw alternatywnych (12,5 tys. ton) przy istotnie wyższych cenach. Mimo pozytywnych dynamik sprzedażowych i wynikowych Grupa Recykl zarówno w IV kwartale, jak i całym 2023 roku była pod presją rosnących kosztów operacyjnych, skutkujących niższymi marżami na sprzedaży (10,8% w 2023 vs 12,3% w 2022 roku i 9,4% vs 11,2% analogicznie w okresach IV kwartału 2023/2022). Jednakże marża zysku netto po 12 mies. 2023 roku była wyższa r/r o 0,9 pkt proc. i ukształtowała się na poziomie 8,7%.

– W minionym roku zgodnie z założeniami zakończyliśmy wszystkie inwestycje strategiczne związane z rozbudową zakładów produkcyjnych i powstaniem farmy fotowoltaicznej. Nawiązane partnerstwo z niemieckim koncernem Zeppelin w kontekście komercjalizacji dodatków mineralno-asfaltowych SMAPOL, jak i liczne nowe relacje handlowe (m.in. w Indiach, Kazachstanie, Włoszech i Ukrainie) czy inicjacja innowacyjnych projektów, jak technologia AI wspierająca segregację opon to czynniki pozytywnie rzutujące na przyszłe okresy – mówi Maciej Jasiewicz, Prezes Zarządu Grupy Recykl S.A.

Prezes podkreśla, iż warunki ogólnogospodarcze nadal pozostają wymagające, a aspekty kosztowe mimo ich stabilizacji (m.in. w obszarze energii i wynagrodzeń) nadal pozostają czynnikami ryzyka. Ponadto wolumeny sprzedaży nowych opon w Polsce jak i w całej Europie w minionym roku zniżkowały, co w perspektywie najbliższych okresów może oznaczać niższy wolumen dostępnego surowca na rynku (spółka dywersyfikuje jego źródła podczas pozyskiwanie opon w krajach ościennych) oraz może mieć wpływ na poziom realizowanych usług odzysku i recyklingu.

Spółka w 2023 roku wypracowała najwyższe w swojej historii przepływy z działalności operacyjnej w wys. 29,9 mln zł. W ujęciu bilansowym zadłużenie odsetkowe netto na koniec 2023 roku wyniosło 65,7 mln zł i spadło r/r o 8,8% (wskaźnik długu netto obniżył się o 0,63 pkt proc. do 2,19). Wartość kapitałów własnych zbliżyła się do niemal 62 mln zł (+18,2% r/r). Ponadto spółka wypłaciła w ostatnich mies. 0,70 zł dywidendy na akcję, tj. prawie 1,2 mln zł.

– Według naszych założeń kierunkiem dalszego wzrostu spółki będą inwestycje w podmioty z podstawowego – bliskiego nam obszaru zagospodarowania zużytych opon. Rozważamy cele akwizycyjne w Polsce i krajach ościennych i spodziewamy się dokonania pierwszej transakcji w tym roku. Atrakcyjność branż recyklingowych w Europie i wpływające na nie pozytywne trendy nie pomagają w osiągnięciu satysfakcjonujących warunków, w tym wycen z punktu widzenia inwestora, ale pozostajemy dobrej myśli, choć procesy M&A nie są jedynymi scenariuszami wzrostu. Duże nadzieje wiążemy ze skalowaniem sprzedaży innowacyjnych wyżej marżowych produktów – uzupełnia Maciej Jasiewicz.

W obszarze działań sprzedażowo-promocyjnych przedstawiciele Grupy Recykl wspólnie z partnerami Zeppelin Systems będą w marcu obecni na kluczowej konferencji dla europejskiej branży oponiarskiej: Tire Technology Expo. W obszarze działań inwestycyjnych realizowane są prace zmierzające do rozbudowy farmy PV w Śremie do 3,5 MW (co z ukończoną 1,8 MW instalacją w zamyśle pozwoli pokryć kilkadziesiąt proc. zapotrzebowania zakładu na energię elektryczną). Intencją zarządu jest uzyskanie w perspektywie kilku najbliższych lat jak najwyższego wskaźnika niezależności energetycznej poprzez budowę farm fotowoltaicznych w pozostałych zakładach, tj. Krośnie Odrzańskim i Chełmie.

 

O firmie:

Grupa Recykl S.A. poprzez podmioty zależne, prowadzi działalność w zakresie gospodarowania odpadami poużytkowymi, jakimi są zużyte opony. Spółki z Grupy Recykl prowadzą zbiórkę zużytych opon, wytwarzają granulat gumowy wykorzystywany w wielu dziedzinach gospodarki, paliwo alternatywne przeznaczone głównie na potrzeby cementowni oraz odzyskują wysokiej jakości drut stalowy. Ponadto podmiot oferuje usługi recyklingu i odzysku zużytych opon oraz, w imieniu producentów i importerów, prowadzi rozliczenia z tytułu opłaty produktowej.

Podmiot dysponuje zakładami produkcyjnymi w Śremie, Krośnie Odrzańskim oraz Chełmie, a także posiada i rozwija ogólnopolską sieć zbiórki opon.