RECYKL

Grupa Recykl wypowiada się na temat redukcji CO2 w nawierzchniach drogowych

Na Ogólnopolskim Forum Administracji Dróg Publicznych kolejny raz wypowiada się Grupa Recykl.

W dniu 25 kwietnia 2024 roku miało miejsce kolejne spotkanie III cyklu Ogólnopolskiego Forum Administracji Dróg Publicznych, poświęcone tematyce “Zrównoważonego budownictwa – materiały i technologie przyczyniające się do redukcji emisji CO₂”. Wydarzenie zgromadziło przedstawicieli zarządców dróg na różnych szczeblach administracyjnych – krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym.

Podczas spotkania skupiono się na dyskusji nad materiałami i technologiami, które mogą istotnie przyczynić się do zmniejszenia emisji CO₂ w sektorze budowlanym. Uczestnicy mieli okazję zgłębić wiedzę na temat nowatorskich rozwiązań wspierających dążenie do bardziej ekologicznego i efektywnego budownictwa.

Grupa Recykl zaznaczyła swój udział w drugiej części spotkania. Naszym prelegentem był Przemysław Zaprzalski, który poruszył tematykę nawierzchni drogowych o obniżonym śladzie węglowym.  Głównym bohaterem prezentacji był dodatek mieszanek do nawierzchni asfaltowych SMAPOL produkowany z recyklingu opon, który ma znaczący wpływ na redukcję śladu węglowego. Okazuje się bowiem, że w przypadku takich produktów w bilansie CO2 nie liczy się śladu węglowego na etapie ich powstawania. Podczas wygłoszonej prelekcji można było zdobyć sporo ciekawych informacji o mieszankach asfaltowych. Pogłębionej analizie zostały poddane mieszanki zarówno SMA jak i MMA pod kątem wartości śladu węglowego.

Spotkanie było wspierane przez firmy Grupa Recykl, Holcim Polska oraz Orlen Asfalt, a honorowego patronatu udzielił Konwent Dyrektorów Zarządców Dróg Wojewódzkich oraz Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa. Dzięki zaangażowaniu wszystkich uczestników Forum nie tylko służyło jako platforma wymiany wiedzy, lecz także stanowiło bodziec do działań mających rzeczywisty wpływ na poprawę stanu środowiska naturalnego. Wszyscy obecni podkreślili znaczenie kontynuowania tego typu inicjatyw i współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju infrastruktury drogowej w Polsce.

 

 

Materiał wideo

Nagranie pochodzi od  Forum Dróg Publicznych