RECYKL

Partnerstwo z Michelin Polska Sp. z o.o.

Partnerstwo z Michelin Polska Sp. z o.o.

Po dwóch latach intensywnych negocjacji i ustaleń, spółka Recykl O.O. S.A. podpisała umowę partnerską z Michelin Polska Sp. z o.o. na dostawę granulatu gumowego. Dla Grupy Recykl jest to ważne wydarzenie, które otwiera nowe perspektywy i potwierdza zaangażowanie w innowacje oraz zrównoważony rozwój.

W ramach współpracy,  spółki Recykl O.O. S.A. i Michelin Polska będą wspólnie poszukiwać optymalnych rozwiązań logistycznych, uwzględniając zarówno koszty, jak i zrównoważony wpływ na środowisko. Przykładem takiego innowacyjnego podejścia jest rozważanie zastosowania palet plastikowych wykonanych z materiału zawierającego gumę pochodzącą z recyklingu opon.

Jesteśmy dumni z tego partnerstwa i z niecierpliwością czekamy na możliwości, jakie przyniesie przyszłość. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu. Razem z Michelin Polska Sp. z o.o. będziemy dalej pracować nad tworzeniem ekologicznych i ekonomicznych rozwiązań w branży recyklingu.