Spółka

Dotychczasowy rozwój

2004

  • Rozpoczęcie działalności przez Recykl Organizacja Odzysku S.A. i Reco-Trans Sp. z o.o.

2006

  • Uruchomienie przez Recykl O.O. w Przysiece Polskiej linii do granulacji zużytych opon
  • Rozpoczęcie przez Reco-Trans przewozów zużytych opon

2009

  • Rozbudowa linii produkcyjnej oraz własnej sieci zbiórki zużytych opon

2010

  • Zawiązanie Spółki Grupa Recykl S.A., w skład której weszły spółki Recykl O.O. S.A., Reco-Trans Sp. z o.o. oraz Rekoplast Sp. z o.o.

2011

  • Debiut akcji Grupa Recykl S.A. na rynku NewConnect
  • Uruchomienie nowego zakładu w Śremie

2013

  • Przejęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Zakładu ABC Recykling w Krośnie Odrzańskim od PGE Energia Odnawialna

2016

  • Przyjęcie polityki dywidendowej

2017

  • Zintensyfikowanie prac nad innowacyjnymi wysokomarżowymi produktami i technologiami