Spółka

Władze firmy

Roman Stachowiak – Prezes Zarządu

Maciej Jasiewicz - Wiceprezes Zarządu

Zbigniew Fleszar - Członek Zarządu