Relacje inwestorskie

Zarząd i Rada Nadzorcza

Zarząd:

  • Roman Stachowiak - Prezes Zarządu
  • Maciej Jasiewicz - Wiceprezes Zarządu
  • Zbigniew Fleszar - Członek Zarządu

Rada Nadzorcza:

  • Andrzej Kowal- Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Piotr Gamoń  - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
  • Robert Łaziński -  Członek Rady Nadzorczej
  • Lesław Puczniewski - Członek Rady Nadzorczej
  • Piotr Gałęski - Członek Rady Nadzorczej
  • Konrad Kubiak - Sekretarz Rady Nadzorczej