Bez kategorii

Budownictwo Sportowe i Rekreacyjne

Pojawiliśmy się w ostatnim magazynie branżowym Budownictwo Sportowe i Rekreacyjne.  Zapraszamy do zapoznania się z materiałem  https://bit.ly/2TdWHqR

W artykule autorzy omawiają najważniejsze wydarzenia w Grupie Recykl w ostatnich miesiącach: projekt inwestycyjny nowego zakładu w Chełmie, prace nad innowacyjnymi rozwiązaniami oraz rozwój spółki Rekoplast Kompozyt.