RECYKL

Grupa Recykl rozpoczyna projekt badawczy z produktem SMAPOL w Indiach

Grupa Recykl rozpoczyna projekt badawczy z produktem SMAPOL w Indiach

W dniach 9-14 października 2023 roku przedstawiciele Grupy Recykl, lidera polskiego rynku zagospodarowywania odpadów poużytkowych w postaci zużytych opon, odwiedzili Delhi w Indiach.

Celem wyjazdu był rozwój współpracy w zakresie budowy, remontu i utrzymania indyjskich dróg z wykorzystaniem technologii zbrojenia włóknem syntetycznym SMAPOL.

Przeprowadzono rozmowy z przedstawicielami firm AVS INNO INFRA, Stone Roads Internationa Co. Ltd. Grupa Recykl nawiązała także kontakty z przedstawicielami środowisk naukowych Indii.  Dzięki planowanej współpracy z CPWD (Central Public Work Department, Ministry of Housing and Urban) i CSIR (Central Road Research Institute, Ministry of Science and Technology), Grupa ma szansę rozwoju potencjału badawczego. Rząd Indii inwestuje w rozwój infrastruktury drogowej, stanowiącą podstawę dla rozwoju ekonomicznego kraju. Sieć drogowa w Indiach jest drugą co do wielkości w Świecie po Stanach Zjednoczonych i liczy ponad 5 mln km. Sieć dróg w obszarach wiejskich to ponad 4 mln kilometrów i podlega nieustannym remontom, w tym recyklingowi nawierzchni. Wspólne badania z partnerem indyjskim wykazały skuteczność SMAPOL w zbrojeniu nawierzchni wykonywanych z asfaltogranulatów, co rodzi duże szanse na budowę niedrogich i wytrzymałych dróg w szczególnie interesującym segmencie dróg wiejskich.

Strony określiły również kierunki dalszej współpracy.

–  Planujemy wprowadzenie wysokowydajnych technologii wzmacniania mieszanek organiczno-mineralnych i asfaltowych, oczywiście na bazie naszego produktu SMAPOL. Podczas prac uwzględnimy technologię budowy dróg, właściwości używanych materiałów, czynniki pogodowe i klimatyczne, jakie panują w Indiach, a także warunki transportowe – informuje dr inż. Witalij Zankowicz, Koordynator ds. projektów B+R.

W najbliższym czasie Grupa Recykl zamierza podpisać memorandum o współpracy z przedstawicielami podmiotów z Indii. Celem współpracy jest rozwój technologii zbrojenia mieszanek organiczno-mineralnych. Tematem badań w szczególności będą mieszanki asfaltowe przygotowywane na gorąco, na ciepło i na zimno. Rozwój technologii będzie wymagać użycia do 100% asfaltogranulatów (RAP) z przetworzonych nawierzchni drogowych, używanych do budowy nawierzchni i podłoży dróg wszystkich kategorii. Zbrojenie poprzez aktywowane i modyfikowane włókno syntetyczne pochodzące z recyklingu zużytych opon zagwarantuje domyślnie wysoką wytrzymałość dróg. Strony uzgodniły warunki dostawy pierwszych partii dodatku SMAPOL. Produkt pozwoli przeprowadzić prace doświadczalne na szeregu obiektów Indyjskiego partnera związanych z budową i naprawą dróg.

Potencjalne zapotrzebowanie na SMAPOL w Indiach przekracza nasze obecne moce produkcyjne, co stanowić może przesłankę do rozbudowy mocy produkcyjnych SMAPOL lub inwestycji w zakład produkcyjny na terenie Indii. Takich decyzji nie podjęliśmy, ale rozważamy różne scenariusze, które naturalnie zależne są od powodzenia naszych najbliższych wspólnych kroków – dodaje mgr inż. Przemysław Zaprzalski, R&D Director, Grupa Recykl rozpoczęła kontraktowanie dostaw produktu SMAPOL do Indii oraz będzie brać udział w budowie odcinków drogowych o charakterze testowym. Inżynierowie z Grupy odpowiedzialni są m.in. za opracowanie receptur i procedur przygotowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem SMAPOL. Współpraca z partnerem indyjskim będzie uwzględniać dystrybucję ww. produktu na terenie Indii oraz wykorzystanie w budowie dróg przez spółki drogowe zarządzane przez partnera indyjskiego. Niniejszy model jest możliwy do replikacji na innych rynkach, w tym europejskich.