RECYKL

I Międzynarodowy Polsko-Czesko-Słowacki Kongres Gospodarki Odpadami w Karpaczu

I Międzynarodowy Polsko-Czesko-Słowacki Kongres Gospodarki Odpadami w Karpaczu

W minionym tygodniu Grupa Recykl uczestniczyła w I Międzynarodowym Polsko-Czesko-Słowackim Kongresie Gospodarki Odpadami w Karpaczu, w ramach 63. Zjazdu Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast.

Kongres był okazją do wymiany doświadczeń i omówienia aktualnych wyzwań w zarządzaniu odpadami w Polsce, Czechach i na Słowacji, zgodnie z wymaganiami unijnymi. Odbyły się cztery debaty dotyczące aspektów prawnych, ekonomicznych, technicznych i technologicznych gospodarki odpadami.

Grupa Recykl uczestniczyła w wystawie sprzętów związanych z oczyszczaniem miast, na której zaprezentowanych zostało 79 stoisk. Przeprowadzono wiele obiecujących rozmów z potencjalnymi nowymi Partnerami.
Jako pierwszy zaproszenie do odwiedzenia chełmskiego oddziału Grupy Recykl przyjął Prezes Zarządu pan Piotr Staszewski reprezentujący firmę ZAMAP Krapkowice Sp. z o.o.
W wyniku rozmów podczas Kongresu zaplanowane zostało także spotkanie w Głębocku w temacie współpracy o odbiorze opon poużytkowych.
Ponadto, Grupa Recykl zamierza odwiedzić firmę MJB w celu omówienia produkcji nowych kontenerów, współpracując jednocześnie z Met-Budem z Gończyc – wieloletnim dostawcą kontenerów dla Grupy Recykl.

Wojciech Janka, prezes Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast, podkreślił, że kongres umożliwił wymianę pomysłów i innowacji dla zrównoważonego rozwoju miast. Milan Doubravský z Czech zwrócił uwagę na problematyczne unijne prawodawstwo, które nie uwzględnia różnic w rozwoju systemów gospodarki odpadami między krajami. Peter Kuba ze Słowacji wskazał na trudności z zagospodarowaniem frakcji kalorycznej i niedostateczne moce przerobowe do 2035 roku. Uczestnicy zgodnie zauważyli, że wdrażanie innowacji w krajowych systemach gospodarki odpadami jest wyzwaniem.